Terapie duše

Ing. Jana Mrkvičková

Jedná se o metodu, kterou na základě svých dlouholetých zkušeností sestavila Blanka Chakoshpour. 

Terapie Duše probíhá na úrovni podvědomí a je možné díky ní zpracovat blokády získané v tomto či předchozích životech. V průběhu terapie se budete na úrovni podvědomí aktivně podílet. 

Jedná se o velmi jemnou metodu, při které klient neprožívá emoce tak silně, jako u klasické regresní terapie.  Je však stejně ne-li více účinná a méně náročná na délku trvání terapie.  

Co je terapie duše?

Terapie duše je jednou z forem regresní terapie, při které odstraníte ze svého života velkou spoustu komplikací/blokád/nemocí/ problematických vztahů. Jedinou podmínkou úspěchu je Vaše ochota danou situaci řešit a podívat se pravdě do očí.

Proč terapii duše vyzkoušet?

Protože je pro klienta mnohem příjemnější než klasická regresní terapie. Při které klient musí danou situaci z minulosti prožívat tak dlouho, dokud se veškeré emoce nevyčistí. Při terapii duše nalezneme situaci z minulého či aktuálního života a na úrovni podvědomí jí vyrušíme. Není tak nutné např. 50x prožít jakékoliv utrpení.

Jak terapie probíhá?Před terapií probíhá rozhovor, kdy stanovíme oblasti, na které se zaměříme a současně s tím i cíle, které chceme dosáhnout a se kterými budeme pracovat. Následně se klient oblečený položí na lůžko, pomocí dechu ho uvedeme do klidové fáze a začneme s terapií a prací s Vašim podvědomím.

Co mohu u terapie zažít?

Každý na terapii reaguje jinak, ale v globálu se dá říci, že při ní prožijete cca 5% emocí oproti klasické regresivní terapii. Je však nutné počítat s tím, že pokud narazíme na bolestivé okamžiky z Vašich minulých životů, mohou se pak uvolnit emoce.

Co můžu terapií vyřešit?

Každodenní starosti ale i složité životní situace. Někteří z nás na terapii chodí pro odpovědi, jiní pro vyřešení finančních problémů, zdravotních komplikací, strachů a fobíí a někdy i "jen" proto, abychom zlepšili vztahy v rodinách, na pracovištích či mezi přáteli.

Jak dlouho terapie trvá?

Celá terapie včetně úvodního rozhovoru trvá cca 1,5 - 2 hod.

Kolik terapií je třeba?

To záleží kolik témat chcete řešit. Dobrý terapeut vždy dané téma během jedné terapie vyřeší a není tak nutné se k němu víckrát vracet. Další návštěvu se tak můžeme věnovat dalším záležistostem.

Pro koho je terapie určena?

Pro všechny, co mají odvahu svým problémům čelit a nejsou závislí na alkoholu, drogách či psychofarmakách.

Poslání Terapeuta Duše:

„Osvobozovat duše od zbytečného utrpení, pomáhat skrze rušení karmických pout, kleteb a slibů (převážně z minulých životů) a skrze absolutní odpuštění sobě i druhým ke svobodě duše a otevřenému srdci tak, aby se každý mohl vrátit sám k sobě, vzít si zpět svou vlastní vnitřní sílu a byl tak sám sebou. Lidé se po této terapii stávají vědomějšími, rozkrývají se jim cesty, jak naplňovat svou misi zde na Zemi a rozpomínají se, kým skutečně jsou. Dochází k uzdravení a pochopení na mnoha úrovních. Ať již emocionální, duševní, fyzické či duchovní. Ve fyzickém těle až na úrovni samotné DNA.

Terapeut Duše pracuje na základě intuice. A řídí se zcela svým srdcem a láskou v něm

Je empatický, profesionální a NIKDY nenechá klienta odejít s otevřeným tématem..."

Vložte svůj text...