Řízená meditace

Centrum Života

ŘÍZENÉ MEDITACE - ONLINE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA (60 - 90 minut)

Síla draků

(25. 4. 2020 v 19:30)

Tito tvorové jsou zde již od pradávna. Jejich síla a energie je jedna z nejmocnějších a nejúžasnějších. Během meditace prostoupíme do jejich dimenze a požádáme draky, aby v nás probudili sílu a schopnosti, které jsou skryty hluboko v nás.

I přesto, že zdánlivě není prokázáno, že by draci žili, věřte, že existují a že jejich energie stoupají velmi intenzivně. Draci jsou přímí a nespokojí se s přetvářkou a lží. Pokud se snažíte sami sobě něco nalhávat nebo před sebou něco skrývát, je na čase se setkat s draky. Ti Vám takové jednání nedovolí. 

Přemůže Vás strach nebo jste skutečně ochotni konečně ukázat drakovi i sami sobě své ryzí srdce a nechat spálit na popel všechny nepravdy?

Vize života

(17. 4. 2020 v 19:30)

Co bylo Vaším přáním a cílem, než jste se znovu zrodili do tohoto těla, do tohoto života?

Společně půjdeme cestou nazpět do okamžiku těsně před tím než jste sestoupili do tohoto materiálního světa. Do okamžiku, kdy jste vytvořili sou vizi tohoto života.

Je čas se již probudit a rozpomenout se, proč jste zde?

Dechová meditace pro uvolnění tenzí a strachu

(16. 4. 2020 v 19:30)

Jak se cítí Vaše tělo, když relaxujete? Ležíte, Vaše tělo je zdánlivě uvolněné, ale je tomu tak skutečně? Kolik snahy a energie vyvíjíme na to, abychom neustále kontrolovali pohyby našeho těla? 

Vnímáte napětí a bolest a nevíte proč a odkud neustále přichází a jak se jich zbavit? 

S každým vědomím dechem uvolníme vše, co má odejít, vše co jsme uzamkli do svého těla a vše, co jsme již ochotni propustit.

ZDARMA!!!


Investice do jedné meditace činí 250 Kč (dechová meditace zdarma, je to dárek pro Vás).  

Kromě online meditace získáte i nahrávku, kterou si budete moci kdykoliv pouštět.

Nahrávky z předchozích meditací je možné si také zakoupit.

Registrace zde: 

Po přihlášení a uhrazení investice Vám bude zaslán odkaz na připojení do aplikace ZOOM. Přihlášení je platné po uhrazení příspěvku v dané výši na účet 2601386366/2010, v.s. 042020, do poznámky napište prosím své jméno. 


Proběhlé meditace. Je možné si i zpětně zakoupit jejich nahrávky.

Živlová meditace - oheň, voda, vítr , zem 

(2. 4. 2020 v 19:30)

Společně projdeme všemi živly...vodou, zemí, ohněm i vzduchem. Propojíme se s každým z nich, necháme je, aby očistily naši energii i těla a podpoříme je, tam kde to bude zapotřebí. Každý jsme jedinečný a každý z nás upřednostňuje a zastupuje určitý živel ve svém životě a ostatní trošku opomíjíme. Uvědomíme si, jak na Vás živly působí, jestli máme z některých respekt, strach anebo si ani neuvědomujete, jak nesmírně důležité pro nás jsou. Jeden bez druhého nemohou existovat mimo nás i v nás. Dovolíme si skutečně vrátit se do rovnováhy? Jak po fyzické, tak i energetické a emoční stránce? Podpoříme sebe, své tělo, ale současně projevíme lásku a vděčnost zemi, vodě, ohni i vzduchu. 

Léčivá síla krystalů

(3. 4. 2020 v 19:30)

Během této meditace požádáme Zemi a krystaly o jejich léčivou moc. 

Necháme jejich moudrost a vibrace, aby se s námi propojily, očistily, uzdravily naše těla, aby nám předaly svou moudrost a kódy, které se do nich po věky věků ukládaly.

Spojením s nimi získáme zpět svou sílu, ale současně i křehkost a zranitelnost, naprostou jasnost a ryzost. Kameny nás naučí vnímat i ty nejjemnejší vibrace kolem nás a nalézat život i tam, kde jsme ho doposud nevnímali.

Ženská a mužská rodová linie 

(11. 4. 2020 v 19:30)

Naše rody v minulosti prožily mnohé. Velmi silné prožitky se velmi často otiskly do těl našich předků, následně do těl našich prarodičů, rodičů i našich těl. Ať už si to uvědomujeme či nikoliv, tyto prožitky ovlivňují naše životy.

V této meditaci se setkáme s našimi předky tváří v tvář a společně  provedeme silný očistný rituál, který nám umožní, abychom byli opět volní a převzali plnou zodpovědnost a kontrolu za svůj život. Současně budeme mít možnost pochopit kdo byli naši předci a kdo jsme my. Jaké je naše poslání a požádat naše předky o ochranu a podporu na cestě naším životem.