SEO Vánoční sen

Vyprodáno Nové

Kompozice skořice, hřebíčku a pomeranče

10 ml

208,00 Kč

Jemná vůně citrusů kombinovaná s vůní kořenitou navozuje vánoční náladu, povzbuzuje, hřeje, odbourává stres.

Éterické oleje: z červeného pomeranče, skořicový, rozmarýnový, spajkový, ylang-ylangový, růžový.

Použití: Například několik kapek v aromalampě.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Může vyvolat rakovinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli