SEO Candiol

Směs éterických olejů vhodná při problémech v trávicím ústrojí

10 ml

284,00 Kč

Aromaterapeutická specialita je známá svými silnými antimikrobiálními, protiplísňovými a antivirálními účinky. Bývá vhodný např. při přemnožení patogenních mikroorganismů v ústech či trávicím traktu, angíně apod.


Éterické oleje:
Např. tymiánový, mateřídouškový, čajovníkový, šalvějový, jalovcový a další.


Pan Hadek doporučuje
:
Při problémech v trávicím traktu nakapeme na kousek pečiva vykrojeného do formy tablety 1-3 kapky CANDIÖLU, polkneme a zapijeme. Užívá se 3× denně. Při problémech v ústní dutině kápneme několikrát denně jednu kapku do úst, smícháme se slinami, necháme co nejdéle působit a co nejpomaleji polykáme. Preparát má velmi ostrou chuť, na kterou je třeba si zvyknout.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A JEJICH VÝZNAM.

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.