SEO Aromeclima

Směs éterických olejů

10 ml

197,00 Kč

Směs éterickcýh olejů, může se osvědčit jako prevence kapénkových infekcí, posilovat obranyschopnost na úrovni dýchacích cest. Obsažené éterické oleje jsou známé pro své silné antiseptické, antimikrobiální a protiplísňové účinky. Odpařováním aromalampou či z bavlněného nebo buničinového ubrousku může pomáhat udržovat vzduch v místnosti mikrobiálně čistý. Vhodný v době epidemií všude tam, kde je vysoká koncentrace lidí.


Éterické oleje:
Citronový, mateřídouškový, smrkové jehličí, kajeputový, eukalyptový, levandulový, skořicový.

Tip:
3-5 kapek preparátu AROMECLIMA nakapaných na kapesník a následné vdechování vzduchu přes něj spolehlivě ochrání před nákazou ve veřejných dopravních prostředcích, v čekárně u lékaře apod.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.