EO Skořice - kůra

Vyprodáno

INCI: Cinnamomum zeylanicum Bark Oil

10 ml

417,00 Kč

Na rozdíl od skořicového oleje je tato silice jemnější a intenzivnější.


Profil vůně:
Teplá, příjemně nasládlá, výrazně kořeněná.


Hlavní složky:
Skořicový aldehyd, eugenol, furfurol, linalool, benzaldehyd, caryophyllen, cymol.


Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své adstringentní a silně antiseptické účinky. Ve farmacii se využívá hlavně jako korigens chuti a vůně. Silice má antibakteriální vlastnosti a s kombinací s jinými látkami povzbuzuje chuť k jídlu. Silně dráždivý při styku s pokožkou.


Využití v kosmetice:
Silně prokrvuje, a proto je vhodný při celulitidě a formování postavy. Přidává se do krémů a masážních přípravků na prohřátí svalů a kloubů, například před sportovním výkonem, při revmatizmu a ztuhlosti svalů.


Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může vyvolat rakovinu. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Používejte ochranné rukavice. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.