EO Pelargonie

Vyprodáno

INCI: Pelargonium graveolens Flower Oil

10 ml

354,00 Kč

Profil vůně:Intenzivní růžová, květinová, svěží.


Hlavní obsahové složky:
Citronelol, geraniol, linalool, geranial, menton.


Aromaterapeutické účinky:

Olej je známý pro své močopudné, uvolňující, analgetické, dezinfekční, fleboto­nické (žilní) a antibakteriální účinky. Oleum geranii je náhražka za růžovou silici (oleum rosae). Využívá se jako aromatikum, korigens vůně. Vhodný pro ženy v období hormonální nerovnováhy.


Využití v kosmetice:
Vhodný na všechny typy pleti. Často používaná náhražka růžového oleje. Může být účinný v péči o vlasy a ústní dutinu. Přidává se do masážních přípravků na uvolnění svalů po námaze a do koupelových olejů. Zmírňuje premenstruační napětí.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Nepoužívat v prvních 4 měsících těhotenství.