EO Oregáno/Dobromysl

INCI: Origanum vulgare Oil

10 ml

294,00 Kč

Profil vůně:
Výrazná, příjemná kořeněná, typická pro obsah tymolu.


Hlavní obsahové složky:Tymol, bornylacetát, karvakrol, cymen, borneon, linalool.


Aromaterapeutické účinky:Olej je známý pro své povzbuzující, dezinfekční, antiseptické účinky. Farmaceuty bývá doporučován při revmatizmu, astmatu, bronchitidě, průjmu, zvracení nebo bolestech svalů a kloubů.

Využití v kosmetice:Vhodný na mastnou, problematickou, aknózní pleť. Přidává se do masážních přípravků na bolestivé a ztuhlé svaly po námaze nebo sportovním výkonu. Také je součástí přípravků pro ústní hygienu. Vhodný do saunových a inhalačních směsí.


Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.