EO Myrha

INCI: Commiphora myrrha Oil

5 ml

358,00 Kč

Profil vůně:
Teplá, sladce balzámová, exotická.


Hlavní obsahové složky:
Terpeny, sesquiterpeny, ketony, aldehydy, alkoholy.


Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své vitální, antibakteriální, antivirální, adstringentní a protizánětlivé účinky. Ve farmacii se používá pro dezinfekční a dezodorační vlastnosti při zánětech v ústní dutině a hltanu.


Využití v kosmetice:
Vhodný na problematickou, zánětlivou pleť. V krémech může vykazovat regenerační účinky na pokožku. Vhodný při mokvajících ekzémech a plísňových problémech. Přidává se do masážních přípravků, kde může napomáhat preventivně proti striím, oblasti ústní hygieny může mít silné protizánětlivé a protikrvácivé účinky.

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.