EO Muškátový ořech

Vyprodáno

INCI: Myristica fragrans Kernel Oil

10 ml


432,00 Kč

Profil vůně:Teplá, kořeněná, příjemná.


Hlavní obsahové složky:
Safrol, eugenol, myrcin, pinen, kamfen, myristicin.


Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své dezinfekční, antibakteriální, protikřečové a posilující účinky. Ve farmacii se využívá na povzbuzení chuti k jídlu.


Využití v kosmetice:
Vhodný do masážních olejů, prokrvujících preparátů. Může mít povzbuzující, stimulující a tonizující účinky na pokožku. V zimním období vhodný doplněk koupelových olejů.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Může vyvolat rakovinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.