EO Mateřídouška

Vyprodáno

Thymus serpyllum Oil

10 ml


352,00 Kč

Profil vůně:
Silná, teplá, kořeněná, příjemnější a jemnější než u tymiánu.

Hlavní obsahové složky:
Thymol, karvakrol, cymol, linalool.

Aromaterapeutické účinky: Olej je známý pro své antiseptické, dezinfekční, antivirální, protiplísňové účinky. Posiluje imunitní systém, používá se při nachlazení. Uvolňuje zahlenění. Je vhodný na bolesti svalů. Napomáhá při hojení hnisavých ran, zvyšuje krevní tlak.

Použití v kosmetice:
Vhodný na problematickou pleť se sklonem k akné, mastná, zánětlivá plet. Vhodný do přípravků pro ústní hygienu. Vzhledem k silně prokrvujícím a potenciálně dráždivým účinkům je nutné tento EO používat v minimální koncentraci.

Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nepoužívat v těhotenství, při epilepsii, opatrně při vysokém krevním tlaku a u dětí. I při zředění 1:500 vykazuje silné antiseptické vlastnosti.