EO Litsea cubeba

Vyprodáno

INCI: Litsea cubeba Fruit Oil


10 ml

143,00 Kč

Profil vůně:Osvěžující, teplá, sladkokyselá, citronovo-pomerančová.


Hlavní obsahové složky:Citral, linalol, geraniol, neral.


Aromaterapeutické účinky:
Oleum litsae cubebae je známý pro své adstringentní, repelentní, antiseptické účinky. Vhodný v chřipkovém období. Olej je výrazný vůní a silně dráždivý.


Využití v kosmetice:
K ošetření mastné, zánětlivé a nervózní pleti. Ve směsi se šalvějí snižuje nadměrné pocení a příjemně deodoruje.


Poznámka:Tento olej je též znám pod označením "May Chang".


Tip:
Vzhledem ke své velmi příznivé ceně, krásné citrusové vůni a antiseptickým účinkům je vynikající volbou do zvlhčovačů vzduchu v zimním období, zejména v dobách různých epidemií.


Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.