EO Jedle - šišky

INCI: Abies alba Cone Oil

10 ml

239,00 Kč

Profil vůně:
Svěží, balzámově dřevitá.


Hlavní obsahové složky:Pinen, kamfen, karen, bornylacetát, santen.


Aromaterapeutické účinky:

Olej je známý pro své antiseptické, dezinfekční, posilující a povzbuzující účinky. Farmaceuty bývá doporučován na uvolnění hlenů, při revmatismu. Ve farmacii se používá jako močové antiseptikum, diuretikum.


Využití v kosmetice:
Vhodný do masážních i koupelových olejů na uvolnění ztuhlých a bolestivých šlach a svalů, přípravků pro ústní hygienu. Může mít deodorující, prokrvující účinky na pokožku.


Tip:
Vhodný do zvlhčovačů vzduchu v době topné sezóny.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.