EO Hřebíček

Vyprodáno

INCI: Eugenia caryophyllus Leaf Oil

10 ml

124,00 Kč

Profil vůně:Teplá, silně kořeněná.

Hlavní obsahové složky:
Eugenol a eugenylacetát, caryophyllen.


Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své baktericidní a hřejivé účinky. Ve farmacii se používá kvůli jeho dezinfekčním a antiseptickým vlastnostem.


Využití v kosmetice:Vhdoný na mastnou pleť při zánětlivých procesech, akné. Přidává se do přípravků pro ústní a intimní hygienu, do masážních přípravků a krémů. Vzhledem k silně dráždivým účinkům se silice používá v malých koncentracích.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Nepoužívat v těhotenství, v době kojení, u malých dětí a při epilepsii. Používat pouze v nízkých koncentracích, silně dráždí pokožku.