EO Fenykl

Vyprodáno

INCI: Foeniculum vulgare Oil

10 ml


194,00 Kč

Profil vůně:
Sladce příjemná, pronikavě vonící, aroma vzdáleně připomínající anýz.


Hlavní obsahové složky:
Anetol, pinen, camphen, myrcen, fenchen, fenchol.


Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své zklidňující a antiseptické účinky. Farmaceuty bývá doporučován při nechutenství, slabosti zraku, astmatu, poruchách funkce jater, žlučníku.


Využití v kosmetice:
Vhodný na ošetření suché a zralé pleti. Celkově uklidňuje a tonizuje. Vhodný k péči o suché a normální vlasy. Přidává se do masážních olejů na odstranění celulitidy. Je součástí přípravků pro ústní hygienu.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Předávkování může způsobit křeče, stavy opojení, celkkové podráždění až třesy. Je nevhodný pro epileptiky.