EO Eukalyptovo - citrónový

INCI: Eucalyptus citriodora Oil

150,00 Kč

Profil vůně:Jemná, svěží, slabě kyselá, kafrová, balzámová. Na rozdíl od typu Eucalyptus globulus daleko jemnější a pro mnohé přijatelnější.


Hlavní obsahové složky:
Citronelol, geraniol, eugenol, citronelal, carvon, cineol.


Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své antiseptické, antivirální a protiplísňové účinky. Bývá vhodný v období virálních onemocnění, chřipkách.


Využití v kosmetice:Používá se zatím relativně málo, vhodný na mastnou, zánětlivou pleť. Ve farmacii bývá doporučován při pásovém oparu (Herpes Zoster). Lze použít na rozpraskané rty, při nachlazení, bronchiálních problémech.


Tip:
Malé množství masážního oleje s obsahem 5-10% eukalyptovo-citronového oleje vmasírovat do prsou.

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.