EO Citrónová tráva

INCI: Cymbopogon schoenanthus Oil

10 ml

166,00 Kč

Profil vůně:
Svěží, příjemně citrusová, mírně sladkokyselá.

Hlavní obsahové složky:
Citral, dipenten, farnesol, geraniol, nerol.

Aromaterapeutické účinky: Olej je známý pro své antiseptické, pročišťující a repelentní účinky.

Použití v kosmetice:
Vhodný na problematickou pleť se sklonem k akné. Celkově osvěžuje, dezodoruje. Vhodný do přípravků pro ústní hygienu. Zmírňuje svalovou únavu po fyzickém výkonu. Koupele a masáže při uvolněné vazivové tkáni.

Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.