EO Červený pomeranč

Citrus aurantium Dulcis Peel Oil

10 ml

90,00 Kč

Profil vůně: svěží, citrusová, sladká, ovocná

Hlavní složky: Citral, limonen, linalool, terpineol, geraniol

Aromaterapeutické účinky: Olej je známý pro své antiseptické, pročišťující a harmonizující účinky. Vhodný do aromalampy a po zředění 1:100 na masáže.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.