SEO Atemol

Směs éteických olejů

10 ml

253,00 Kč
Please select variants first

Směs éterických olejů vhodná proti kašli. Obsažené éterické oleje jsou známé pro své antivirálnía antimikrobiální účinky.


Éterické oleje:
Z mateřídoušky, máty peprné, badyánu a dalších.


Použití:
ATEMOL se osvědčil hlavně v ložnicích díky svým uklidňujícím účinkům a napomáhá zajišťovat klidný a nerušený spánek. Postačí na buničinový či bavlněný kapesníček nakapat pár kapek ATEMOLU a položit na polštář v blízkosti hlavy.
A u těch úplně nejmenších bych pak doporučoval výhradně a jenom výše popsanou inhalaci.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.