ESSE

Ing. Jana Mrkvičková

ESSE - Energetická syntéza strukturálního vtělení těl

ESSE je energie, ne technika. Energie naslouchající potřebám Vašeho. Jemně, ale přitom velmi intenzivně otevírá a harmonizuje vše, co si Vy a Vaše tělo umožníte.

ESSE působí na molekulární strukturu těla, zapojuje se do všech úrovní těla (tkáně, svaly, kosti, energie). Při svalovém napětí, zranění  (na fyzické i emoční úrovni) se tkáně/ fascie shlukují, tyto shluky omezují pohyb a pružnost těla (jedná se i o jizvy, srůsty,...). ESSE jemným tlakem, pohybem a následováním energie těla umožní rozpuštění těchto shluků.

Bolest je jedním způsobem, jak s Vámi Vaše tělo komunikuje. Váš odpor vůči těmto informacím nebo neochota je přijímat tvoří bolest/ stažení. ESSE vytváří víc prostoru v těle a uvolňuje sevření.

ESSE probíhá převážně přes oblečení, dle potřeby každého klienta.

KDYBYSTE BYLI OCHOTNÍ DOVOLIT TĚLU, ABY SI UVĚDOMOVALO A ABY S VÁMI KOMUNIKOVALO, CO BY TO PRO VÁS A VAŠE TĚLO VYTVOŘILO?